12/05/2013

Επανάληψη της κλήρωσης / Draw repeat for the give-away


Επανάληψη της κλήρωσης για τα 4 νούμερα που δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Some of our winners did not replay to my first e-mail, sent last week, therefore, I drew 4 new numbers

Από ένα σετ υφασμάτων, προσφορά του ftiaxto.gr, κερδίζουν οι:

The following persons win a set of precut fabrics, offered by ftiaxto.gr

evibol
Σωτηρία Τσόγια
mary mahoo και
Dianne nanney

Κορίτσια σας στέλνω και ένα e-mail. Αν και πάλι δεν υπάρξει ανταπόκριση μέχρι τις 20.12.2013, θα τα κρατήσουμε για την επόμενη κλήρωση.

Ladies, I am sending an e-mail to each of you. Should I get no reply again till December the 20th, I' ll keep the gifts for our next give-away.


2 σχόλια: