Advent crochet along scarf/shawl / Ελάτε να πλέξουμε μαζί μέσα στον Δεκέμβρη ένα κασκόλ ή μία εσάρπα με το βελονάκι

Ελάτε μαζί μας να πλέξουμε με το βελονάκι μια εσάρπα ή ένα κασκόλ, λίγο-λίγο κάθε μέρα του Δεκεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα.

Come and join us from 1st December till Christmas Eve, in crocheting one motif a day to eventually create a shawl or a scarf.

Εδώ και μερικά χρόνια, γύρω στον Οκτώβριο – Νοέμβριο, σχηματίζεται στο Ράβελρυ ένα γκρουπ που δουλεύει τις 24 πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου και φτιάχνει μια εσάρπα ή ένα κασκόλ. Το διάστημα αυτό είναι στην παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας γνωστό ως Advent. Η λέξη Advent προέρχεται από το Λατινικό adventus που σημαίνει ερχόμενος και σηματοδοτεί την προσμονή για τη γέννηση του Χριστού. Σε πολλά σπίτια υπάρχει ένα στεφάνι με 4 κεριά που τα ανάβουν ένα κάθε Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Για τα παιδιά υπάρχουν ειδικά ημερολόγια, όπου ανοίγουν κάθε μέρα ένα παραθυράκι που αποκαλύπτει μια παράσταση ή και ένα δωράκι.

Sometime ago, in the months preceeding December a Ravelry group was created with a special goal: the group members work every day from the 1st to the  24th December, in order to knit a shawl or a scarf. Those 24 days of December are well-known among the western world as the Advent. The word Advent derives from the Latin word adventus, it means “arrival” and defines the awaiting for Christ’s birth. Many families decorate their homes with wreaths with 4 candles and light one of them on every Sunday before Christmas. There are also special calendars for children, who can open a “window” every day and discover a Christmas picture or a small gift.

Η Kristin (Wollkisten στο Ράβελρυ), μάλλον Γερμανικής καταγωγής, συνδύασε την όμορφη αυτή παράδοση με το πλέξιμο και έστησε το παραπάνω γκρουπ. Εμείς από την άλλη, βρήκαμε την ιδέα της Advent-εσάρπας πολύ όμορφη για κάποιον που μπορεί να διαθέτει κάθε μέρα 1-2 ώρες για πλέξιμο. Με τον τρόπο αυτό, μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων έχει έτοιμη μια όμορφη εσάρπα που μπορεί είτε να τη φορέσει ή να την κάνει δώρο σε αγαπημένο του πρόσωπο.

The above mentioned group was formed by Kristin (Wollkisten in Ravelry), who’s probably German. The members of this group knit an Advent-shawl, piece after piece, every year.

Κάθε χρόνο λοιπόν που βλέπαμε με τη Μαρία αυτό το γκρουπ, σκεφτόμασταν, γιατί όχι και με το βελονάκι. Μέχρι που φέτος, το αποφασίσαμε να το φτιάξουμε μαζί. Το σχέδιο θα το βρίσκετε στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στα blog μας:
·          Marmalena
·          Of life and yarns

Every year my friend Maria and I were thinking why not crochet an Advent shawl? And here we are! This year we decided on starting this together. You can find the pattern in Greek and English on our blogs:
·          Marmalena
·          Of life and yarns


Και στα δύο blog θα αναρτώνται οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες. Μείνετε λοιπόν συντονισμένες. Tην 1η Δεκεμβρίου στις 8 το πρωί και κάθε μέρα στις 8 το πρωί (ώρα GMT +2) θα βρίσκετε τις οδηγίες της ημέρας.

You can find the same information on both blogs. So, stay tuned. On 1st of December at 8 o’clock (GMT+2) and at the same time every day you will get the instructions of the day.

Επίσης, θα υπάρχει κάθε μέρα στο Ravthread για τη συγκεκριμένη μέρα τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά για να βάζουμε φωτογραφίες με την πρόοδό μας ή/και τις απορίες μας, να επικοινωνούμε και βέβαια, αν κάποια φίλη σας πλέκει και δεν έχει λογαριασμό στο Ραβ, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω του blog που θα επιλέξει.

Two threads will be formed, one in English and one in Greek, in order for everyone to post pictures or ask questions. Of course, if a friend of yours wants to join but she has not a Ravelry account, she can contact us through our blocks.

Ελάτε λοιπόν μαζί μας να πλέξουμε με το βελονάκι μια εσάρπα ή ένα κασκόλ μέχρι τα Χριστούγεννα είτε στα blog μας είτε στο Ράβελρυ.

So, come and join us to crochet a shawl or a scarf till Christmas either on our blogs. or on Ravelry.

Ξεκινάμε!  Let's start!

Επειδή φάνηκε ότι κάποιοι έχουν πρόβλημα με το σύνδεσμο, θα βρείτε παρακάτω και τις οδηγίες.

Since some of you faced a problem with the link, we may find below the instructions as well.


DAY 24 – EDGING DAY
Today we’ll be working on the other edge of our scarf/shawl. This edging will be crocheted on the “back” of the 1st Day chain. We’ll join our yarn at the beginning of the chain and work as follows:
Ch3, work 1dc in every ch across to the end of the row (32 dc for every repeat). Turn.
Row 1: [Ch7, skip next 7dc, 1sc in next dc]. Repeat [] to end. (4 ch-7 spaces for every repeat).Turn.
Row 2: Ch2, sl st to 1st ch-7 space, ch3, (3dc, ch2, 4dc) in the same ch-7 space, [(4dc, ch2, 4dc) in every ch-7 space]x 3times. Turn.
Row 3: [Ch3, 1 sc in ch-2 space,{(ch15, 1sc)in same ch-2 space}x3 times, ch3, 1sc in space between next two 4-dc groups]. Repeat to end. Turn.
Row 4: Ch8, [3sc in 1st ch-15 loop, (3dc, ch2, 3dc) in 2nd ch-15 loop, 3sc in 3rd ch-15 loop]. Repeat [] to end. Turn.
Row 5: [Ch3, (3dc, ch2, 3dc) in next ch-2 space, ch3, 1sc in space between next two 3-sc groups]. Repeat [] ending last repeat with 1sc in top of beginning ch-8. Turn.
Row 6: [ch3, (3dc, ch2, 3dc) in ch-2 space, ch3, 1sc in next sc]. Repeat []ending last repeat with a sl st in top of beginning ch-3. Fasten off.
ΗΜΕΡΑ 24 – ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Σήμερα θα πλέξουμε στην άλλη άκρη του κασόλ/εσάρπας μας. Αυτή την μπορντούρα θα την πλέξουμε στο κάτω μέρος της αλυσίδας από γ.σ.α. που ρίξαμε για να πλέξουμε την 1η Ημέρα και θα το κάνουμε ως εξής:
Στερεώνουμε το νήμα μας στην άκρη και πλέκουμε 3.γ.σ.α, 1ποδ. σε κάθε γ.σ.α. έως το τέλος της σειράς.(32 ποδ. για κάθε επανάληψη) Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 1: [7γ.σ.α, αφήνετε άπλεκτα 7 ποδ., 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ]. Επαναλάβετε ως το τέλος της σειράς. (4 διαστήματα των 7γ.σ.α. για κάθε επανάληψη). Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 2: 2γ.σ.α., πηγαίνετε με β.γ. στο πρώτο διάστημα από 7γ.σ.α., 3γ.σ.α., (3ποδ., 2 γ.σ.α., 4 ποδ.) στο ίδιο διάστημα, [(4ποδ., 2γ.σ.α, 4ποδ.) σε κάθε διάστημα από 7 γ.σ.α.]. Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 3: [3γ.σ.α., 1άρ.γ. στο διάστημα από 2γ.σ.α.,{(15γ.σ.α., 1άρ.γ.)στο ίδιο διάστημα από 3γ.σ.α.} x3 φορές, 3 γσα, 1άρ.γ. ανάμεσα στις δυο ομάδες από 4ποδ.] Επαναλάβετε [] ως το τέλος. Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 4: 8γ.σ.α.,[3άρ.γ. στην 1η θηλιά από 15γ.σ.α.,(3ποδ., 2γ.σ.α., 3ποδ.) στη 2η θηλιά από 15γ.σ.α.,3άρ.γ. στην 3η θηλιά από 15γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] ως το τέλος. Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 5:[3γ.σ.α., (3ποδ., 2γ.σ.α., 3ποδ.) στο επόμενο διάστημα από 2 γ.σ.α., 3γ.σ.α., 1 άρ.γ. ανάμεσα στις επόμενες δυο ομάδες από 3 άρ.γ.]. Επαναλάβετε [], τελειώνοντας την τελευταία επανάληψη με 1 άρ.γ. στην  κορυφή της αλυσίδας από 8 γ.σ.α. Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 6: [3γ.σ.α(3ποδ., 2γ.σ.α, 3ποδ.)στο διάστημα από 2 γ.σ.α., 3γ.σ.α., 1άρ.γ. στο επόμενο άρ.γ.] Επαναλάβετε [], τελειώνοντας της τελευταία επανάληψη με ένα β.γ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας. Στερεώστε και κόψτε το νήμα σας.

DAY 23 – EDGING DAY
Row 1: Ch1, 1sc in 2nd ch from hook, 1sc in next dc, [ch3, skip 3 dc, 1sc in each of the next 2dc]. Repeat [] to end. Turn.
Row 2: Ch1, 1sc in each of the 2 first sts, [ch3, skip ch-3 space, 1sc in each of the next 2 sts]. Repeat [] to end. Turn.
Row 3: Ch3, 1dc in next st, [ch3, skip ch-3 space, 1dc in each of the next 2 sts]. Repeat [] to end. Turn.
Alternate rows 2 and 3, ending your repeats with a Row 2 so that you can crochet the last 2 rows.
Next row: Ch3, 1dc in next sc, [ch6, 2dctog over the next 2 sc]. Repeat to end..Turn.
Last row: Ch1, 1sc in 2dctog, [{2sc, (ch3, 1sc)x5times, 1sc} in every ch-6 space] 1 sc in top of beginning ch-3. Fasten off.

ΗΜΕΡΑ 23 – ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ
Σειρά 1: 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στο 2ο γ.σ.α. από το βελονάκι, 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ., [3γ.σ.α., παραλείψτε 3 πόδ., 1 άρ.γ. στο καθένα από τα επόμενα 2 ποδ]. Επαναλάβετε []ως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 2: 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στον καθένα από τους επόμενους 2 πόντους, [3γσα, αφήνετε άπλεκτο το διάστημα από 3γ.σ.α., 1 άρ.γ. στον καθένα από τους επόμενους 2 πόντους]. Επαναλάβετε []ως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας.
Σειρά 3: 3γ.σ.α., 1ποδ. στον επόμενο πόντο, [3γσα., αφήνετε άπλεκτο το διάστημα από 3γ.σ.α., 1ποδ. στον καθένα από τους επόμενους 2 πόντους]. Επαναλάβετε []ως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας.
Επαναλάβετε τις σειρές 2 και 3 εναλλάξ για όσες φορές θέλετε, τελειώνοντας τις επαναλήψεις με μια Σειρά 2, για να πλέξετε τις 2 τελευταίες σειρές.
Επόμενη σειρά: 3γ.σ.α, 1 ποδ. στο επόμενο άρ.γ., [6γ.σ.α., 2ποδ.μαζί πάνω στα 2 ποδ.]. Επαναλάβετε []ως το τέλος της σειράςΓυρίστε το πλεκτό σας.
Τελευταία σειρά: 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στο 2ποδ. μαζί,[{2άρ.γ., (3γ.σ.α., 1 άρ.γ.)x5 φορές, 1άρ.γ.}σε κάθε διάστημα από 6γ.σ.α.], 1 άρ.γ. στην κορυφη της αρχικής αλυσίδας από 3γ.σ.α. Στερεώστε και κόψτε το νήμα σας.
DAY 22

Row 1: 4ch (counts as 1dc and 1 ch) skip 1 dc, 1 dc in next dc,  [ch1, skip 1 dc, 1 dc in next dc] repeat []to the end of the row. (16 ch-1 spaces for each repeat). Turn.
Row2: Ch10 (counts as 1 tr and 6 ch), *[skip (ch1 space, 1 dc, ch1 space), 1sc in next dc], ch3. Turn right where you are to work the first leaf.
Row 1 of Leaf: 1dc in the 4th ch from hook and in the next 5ch, ch3. Turn.
Row 2 of Leaf: skip 1st dc, 1dc in next 5 dc, dc on top of t-chain.
To continue across row and proceed to the second leaf, [skip (ch-1 space, 1dc, ch-1 space) on row 1, 1tr in next dc, ch6]** repeat from*(in row 2)to ** ending last repeat with 1tr in 5th ch of t-ch. Turn. (4 leaves for each repeat)
Row 3: Ch7 (counts as 1tr and ch 3)[1sc in top of starting ch-3 of 2nd row of Leaf, ch3, 1tr on next tr, , ch3]; repeat [] ending last repeat with 1tr in 4th ch of t-chain. Turn.
Row 4: Ch10 (counts as 1tr and ch6), skip 3ch, *1sc in next sc, ch3. Turn right where you are to work the first leaf.
Row 1 of Leaf: 1dc in 4th ch from hook and in next 5ch, ch3. Turn.
Row 2 of Leaf: Skip 1st dc, 1dc in next 5dc, dc in top of t-chain.
To continue across row towards next leaf, [skip 3ch of Row 3, 1tr in next tr, ch6]** repeat from*(in row 4) to ** (of this row), ending last repeat with 1 tr in 5th ch of t-ch.
Row 5: repeat Row 3
Row 6: Ch4, (counts as 1dc and ch1), [skip 1ch, 1dc in next ch, ch1, skip 1 ch, 1dc in next sc, ch1, skip 1ch, 1dc in next ch, ch1, skip 1ch, 1dc in next tr, ch1] repeat [], ending last repeat with 1dc in 4th ch of t-ch. (16 ch-1 spaces for each repeat).Turn.
Transition row: Ch 3(counts as 1dc), 1 dc in first ch-1 space, 2dc in each of the following ch-1 spaces to last ch-1 space, 1dc in ch-1 space, 1 dc in 3rd of ch-4. (32dc). The next two days are “finishing days”

ΗΜΕΡΑ 22

Σειρά 1: 4 γσα (μετράνε σαν 1 ποδ.και 1 γσα), αφήνετε άπλεκτο ένα ποδαράκι και πλέκετε 1 ποδ. στον επόμενο πόντο., [1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο ένα γ.σ.α., 1 ποδ. στον επόμενο πόντο]επαναλαμβάνετε  []έως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 10 γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 διπλό ποδ. και 6 γ.σ.α.), *[αφήνετε άπλεκτα (1 διάστημα 1γ.σ.α.,1 ποδ., 1 διάστημα 1γ.σ.α.), 1άρ.γ. στο επόμενο ποδ],. Στο σημείο που βρίσκεστε, γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά, για να δουλέψετε το πρώτο φύλλο
Σειρά 1η του Φύλλου: 1 ποδ. στο 4ο γ.σ.α. από το βελονάκι και σε κάθε ένα από τα επόμενα 5 γ.σ.α., 3γ.σ.α. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2η του Φύλλου: Αφήστε άπλεκτο 1 ποδ., 1 ποδ. σε καθένα από τα επόμενα 5 ποδ., 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας.
Για να συνεχίσετε κατά μήκος της σειράς και να προχωρήσετε στο επόμενο φύλλο [αφήνετε άπλεκτα (1 διάστημα του 1γ.σ.α, 1 ποδ., 1 διάστημα του 1γ.σ.α)στην 1η Σειρά και πλέκετε 1 διπλό ποδ. στο επόμενο ποδ. και 6 γ.σ.α.]** επαναλαμβάνετε από * (στη Σειρά 2) έως ** (αυτής της σειράς), τελειώνοντας την τελευταία επανάληψη με ένα διπλό ποδ. στο 5ο γ.σ.α. της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά. (4 φύλλα σε κάθε επανάληψη)
Σειρά 3: 7γ.σ.α. (μετράνε σαν 1διπλό ποδ. και 3γ.σ.α.)[1άρ.γ. στο διάστημα από 3γ.σ.α.  στην αρχή της 2ης σειράς του φύλλου, 3γ.σ.α., 1διπλό ποδ. στο επόμενο διπλό ποδ.,., 3γ.σ.α.] . Επαναλάβετε[] τελειώνοντας με 1 διπλό ποδ. στο 4ο γ.σ.α. της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 10γ.σ.α. (μετράνε σαν 1διπλό ποδ. και 6γ.σ.α.), αφήνετε άπλεκτα 3γ.σ.α, *1άρ.γ. στο επόμενο άρ.γ., 3γ.σ.αΓυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά στο σημείο ακριβώς που βρίσκεστε για να δουλέψετε το πρώτο φύλλο.
Σειρά 1η του Φύλλου: 1 ποδ. στο 4ο γ.σ.α. από το βελονάκι και σε κάθε ένα από τα επόμενα 5 γ.σ.α., 3γ.σ.α. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2η του Φύλλου: Αφήστε άπλεκτο 1 ποδ., 1 ποδ. σε καθένα από τα επόμενα 5 ποδ., 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας.
Για να συνεχίσετε κατά μήκος της σειράς [αφήνετε άπλεκτα (1 διάστημα  από 3 γ.σ.α,της προηγούμενης σειράς  και πλέκετε 1 διπλό ποδ. πάνω στο διπλό ποδ. στο 6 γ.σ.α.]** επαναλαμβάνετε από * (στη Σειρά 4) έως ** (αυτής της σειράς), τελειώνοντας την τελευταία επανάληψη με ένα διπλό ποδ. στο 5ογ.σ.α. της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 5: επαναλάβετε την Σειρά 3
Σειρά 6: 4γ.σ.α, (μετράνε σαν 1ποδ. και 1γ.σ.α.), [αφήνετε άπλεκτο  1γ.σ.α., 1ποδ. στο επόμενο γ.σ.α., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 γ.σ.α., 1ποδ. στο επόμενο διπλό ποδ., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1γ.σ.α., 1ποδ στο επόμενο γ.σ.α., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1γ.σ.α., 1ποδ στο επόμενο άριχτο ., 1γ.σ.α.]. Επαναλάβετε[], τελειώνοντας την τελευταία επανάληψη με 1ποδ. στο 4ο γ.σ.α. της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Μεταβατική σειρά:  3 γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.) 1 ποδ. στο πρώτο διάστημα από 1 γ.σ.α, 2 ποδ. στο καθένα από τα επόμενα διαστήματα από 1γ.σ.α έως το τελευταίο διάστημα , 1 ποδ. μέσα στο διάστημα και 1 ποδ. στο 3ο γ.σ.α. της αλυσίδας από 4γ.σ.α. (32 ποδ. για κάθε επανάληψη)
Οι επόμενες δυο μέρες είναι για τα τελειώματα.DAY 21
Row 1: Ch4, 1tr in 5th ch from hook,[ch3, 2trtog inserting hook first in the same dc as previous tr, then in the following 4th dc, 1 picot] , repeat [] to last 2 dc, ch3,2trtog inserting hook first in the same dc as previous tr, then in last dc. Turn.
Row 2: Ch3, 1tr in the centre ch of ch-3, [ch3, 2trtog inserting hook first in the same ch as previous tr, then in the centre ch of the following ch-3 space, 1 picot]. Repeat [] ending with 2trtog inserting hook first in the same ch as previous tr, then in top of last tr. Turn.
Transition row: Ch3 (counts as 1dc), 3dc in 1st ch-3 space, 4dc in each ch-3 space to last ch-3 space, 3dc in last ch-3 space, 1 dc in top of last 2trtog. (32dc)

ΗΜΕΡΑ 21
Σειρά 1: 4γ.σ.α,1 διπλό ποδ. στην 5η θηλιά από το βελονάκι, [3γ.σ.α., 2 διπλά ποδ. μαζί βουτώντας το βελονάκι στο ίδιο ποδ. με το προηγούμενο διπλό ποδ. και μετά στο 4ο ποδ., 1πικό]. Επαναλάβετε [] ως τα τελευταία 2 ποδ., 2διπλά ποδ. μαζί βουτώντας το βελονάκι πρώτα στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο διπλό ποδ. και μετά στο τελευταίο ποδ.  Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 3γ.σ.α., 1 διπλό ποδ. στο κεντρικό από τα 3 γ.σ.α., [3γ.σ.α., 2 διπλά ποδ. μαζί βουτώντας το βελονάκι στο ίδιο ποδ. με το προηγούμενο διπλό ποδ. και μετά στο κεντρικόα από τα επόμενα 3γ.σ.α., 1πικό]. Επαναλάβετε [] και τελειώνετε την τελευταία επανάληψη με 2διπλά ποδ. μαζί βουτώντας το βελονάκι πρώτα στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο διπλό ποδ. και μετά στο τελευταίο διπλό ποδ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Μεταβατική σειρά: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 3ποδ στο πρώτο από τα διαστήματ με 3γ.σ.α., 4ποδ. σε κάθε διάστημα από 3γ.σ.α. μέχρι το τελευταίο, 3ποδ. στο τελευταίο διάστημα από 3γ.σ.α., 1 ποδ. στην κορυφή του 2διπλά ποδ. μαζί. (32 ποδ.)


DAY 20
Row 1: Ch 3, 1dc in each of the next 2dc, [(1dc, ch3, 1dc) into next dc, skip 1 dc, 1dc in each of the next 2dc]. Repeat [] to last dc, 1 dc in last dc. Turn.
Row2: Ch5, skip first 4dc, [(3dc, ch3, 1dc) on ch-3 space, skip next 4dc]. Repeat [], ending with skip 3dc, 1 dc in top of t-chain. Turn,
Transition Row: Ch3 (counts as 1 dc), 3dc in ch-3 space, [4dc in every ch-3 space], 3dc in ch-5 space, 1dc in 3rd ch-5. (32 dc)

ΗΜΕΡΑ 20
Σειρά 1: 3γ.σ.α., 1 ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 2 ποδ., [(1ποδ., 3γ.σ.α., 1ποδ.) στο επόμενο ποδ., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο ποδ., 1ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 2 ποδ.]. Επαναλάβετε [] έως το τελευταίο ποδ., 1 ποδ. στο τελευταίο ποδ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 5γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα τα 4 πρώτα ποδ., [(3ποδ., 3γ.σ.α., 1ποδ.) στο διάστημα από 3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 4ποδ.]. Επαναλάβετε [] , τελειώνετε αφήνοντας άπλεκτα 3 ποδ., 1ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.

Μεταβατική σειρά: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1ποδ.), 3ποδ. μέσα στο διάστημα από 3γ.σ.α., {4ποδ. σε κάθε διάστημα από 3γ.σ.α.], 3ποδ. στο διάστημα από 5γ.σ.α., 1 ποδ. στο 3ο από τα 5γ.σ.α. (32 ποδ.)


DAY 19 WEBBED LACE SQUARE
Rows 1+2: Ch3 (counts as 1 dc), 1dc on every dc to the end of the row. Turn.
Row3: Ch3 (counts as 1 dc), 1dc into each of the next 4dc, [ch4 (skip 1dc, 1tr into next dc)x 4, ch4, skip 1 dc, 1 dc into each of the next 3dc] x2, 1dc into next dc, 1 dc in top of t-chain. Turn.
Rows 4+5: Ch3 (counts as 1 dc), 1dc into each of the next 4dc,[ch4, 1sc into each of the next 4tr, ch4, 1dc into each of the next 3dc]x2, 1dc into next dc, 1dc in top of t-chain. Turn.
Row 6: Ch3 (counts as 1 dc), 1dc into each of the next 4dc, [(ch1, 1tr into each of the next 4sc)x4, ch1, 1dc into each of the next 3dc] x2,1dc into next dc, 1dc in top of t-chain. Turn.
Row 7: Ch3 (counts as 1 dc), [(1dc into ch-1 space, 1dc into next tr)x4, 1dc into next ch-1 space, 1dc into each of the next 3dc]x2, 1dc into next dc, 1 dc in top of t-ch.
Repeat Rows 2-7 once and then Row 1 once again.

ΗΜΕΡΑ 19 ΑΡΑΧΝΕΣ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ
Σειρές 1+2: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ. σε κάθε ποδ. ως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ. σε καθένα από τα επόμενα 4 ποδ., [4γ.σ.α. (αφήνετε άπλεκτο 1ποδ., 1διπλό ποδ. στο επόμενο ποδ.)x 4, 4γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1ποδ., 1 ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3ποδ.] x2, 1ποδ. στο επόμενο ποδ., 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρές 4+5: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ. σε καθένα από τα επόμενα 4 ποδ.,[ 4γ.σ.α., 1άρ.γ. στο καθένα από τα επόμενα 4 διπλά ποδ. , 4 γ.σ.α., 1άρ.γ. στο καθένα από τα επόμενα 3ποδ]x2, 1ποδ. στο επόμενο ποδ., 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 6: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ. σε καθένα από τα επόμενα 4 ποδ., [(1γ.σ.α., 1διπλό ποδ. στο καθένα από τα 4 άρ.γ.)x4, 1γ.σ.α., 1ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3ποδ.] x2, 1ποδ. στο επόμενο ποδ, 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά  7: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.) [(1ποδ. στο διάστημα από 1γ.σ.α.,  1ποδ. στο επόμενο διπλό ποδ.)x4, 1ποδ. στο επόμενο διάστημα από 1γ.σ.α. , 1ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3 ποδ.]x2, 1ποδ. στο επόμενο ποδ, 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Επαναλάβετε τις Σειρές 2-7 και μετά τη Σειρά 1.
DAY 18
Row 1: Ch1, 1sc in 1st dc, [1sc in next dc, ch1, skip 1 dc, 1hdc in next dc, ch1, skip 1 dc, 1dc in next dc, (ch1, skip 1 dc, 1tr in next dc) x2 times, ch1, skip 1 dc, 1 dc in next dc, ch1, skip 1 dc, 1hdc in next dc, ch 1, skip 1 dc, 1 sc in next dc, ch1, skip next dc]. Repeat [], ending last repeat with 1 sc in last 2 dc. Turn.
Row 2: Ch1, 1sc in each st and ch-1 space. Turn. (32 sc)
Row 3: Ch1, 1sc in each sc to the end of the row. Turn. (32 sc)
Row 4: Ch4 (counts as 1 tr), [1tr in next sc, ch1, skip 1 sc, 1 dc in next sc, ch1, skip 1 sc, 1hdc in next sc, (ch 1, skip 1 sc, 1 sc in next sc) x 2 times, ch1, skip 1 sc, 1hdc in next sc, ch1, skip 1 sc, 1dc in next sc, ch1, skip 1 sc, 1 tr in next sc, ch1, skip 1sc]. Repeat [] ending last repeat with 1 tr in last 2 sc. Turn.
Row 5: Ch1, 1sc in each st and ch-1 space. Turn. (32 sc)
Transition row: Ch3 (counts as 1 dc), 1dc in each sc to the end of the row (32 dc).

ΗΜΕΡΑ 18
Σειρά 1: 1 γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο πρώτο ποδ., [1άρ.γ. στο επόμενο ποδ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ., 1μισό ποδ. στο επόμενο ποδ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ., 1ποδ. στο επόμενο ποδ., (1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ., 1διπλό ποδ. στο επόμενο ποδ.) x2 φορές, 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ., 1ποδ. στο επόμενο ποδ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ., 1μισό ποδ. στο επόμενο ποδ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ., 1άρ.γ. στο επόμενο ποδ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ]. Επαναλάβετε [] τελειώνοντας την τελευταία επανάληψη με 1άρ.γ. στα τελευταία 2 ποδ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. σε κάθε πόντο και διάστημα του 1γ.σ.α. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.(32 άρ.γ.)
Σειρά 3: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. σε κάθε άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.(32 άρ.γ.)
Σειρά 4: 4γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 διπλό ποδ), [1 διπλό ποδ., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 1ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 1μισό ποδ. στο επόμενο άρ.γ., (1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 1άρ.γ. στο επόμενο άρ.γ.)x 2 φορές, 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 1μισό ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 1ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 1διπλό ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ.]. Επαναλάβετε [] τελειώνοντας την τελευταία επανάληψη με 1 διπλό ποδ. στα 2 τελευταία άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 5: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. σε κάθε πόντο και διάστημα του 1γ.σ.α. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.(32 άρ.γ.)
Μεταβατική σειρά: 3γ.σ.α., 1ποδ. σε κάθε άρ.γ. έως το τέλος της σειράς. (32 ποδ.)
DAY 17
Puff stitch=3hdc tog in the stitch indicated
Row 1: Ch2. In 2nd ch from hook, , 1 hdc in each sc to last sc. Turn.
Row 2: ch1, 1 sc in each st across. Turn.
Row 3: working very loosely, ch1, 1sc in 1st sc, [ch3, skip 3sc, 1 sc in next sc]. Repeat [] across to end.
Row 4: Ch1, 1sc in 1st sc, [3sc in ch-3 space, 1sc in next sc]. Repeat [] across to end.
Row 5: Ch 2(counts as 1hdc), [3 hdc in ch-3 space, 1Puff stitch in sc] to last ch-3 space, 3hdc in last ch-3 space, 1hdc in last sc.
Transition Row: Ch3 (counts as 1dc), 1dc in every st to the end of the row.

ΗΜΕΡΑ 17
Φούσκα=3μισά ποδ. μαζί στον ίδιο πόντο
Σειρά 1: 2γ.σ.α. 1 μισό ποδ. σε κάθε άρ.γ.. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. σε κάθε πόντο μέχρι το τέλος. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: πλέκοντας πολύ χαλαρά, 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στο 1ο άρ.γ., {3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 3άρ.γ., 1 άρ.γ. στον επόμενο πόντο]. Επαναλάβετε [] έως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στο 1ο άρ.γ., [3άρ.γ. στο διάστημα από 3 γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο επόμενο άρ.γ.]. Επαναλάβετε [] έως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 5: 2 γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 μισό ποδ.), [3μισά ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3 άρ.γ., 1 φούσκα στο άρ.γ.], επαναλάβετε ό,τι βρίσκεται μεταξύ [] μέχρι τα τελευταία 4 άρ.γ., 1 μισό ποδ. στο καθένα από τα 4 άρ.γ.
Μεταβατική σειρά: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ. σε κάθε πόντο μέχρι το τέλος.
DAY 16
Row 1(worked along one side of yesterday’s Granny): join yarn in the centre sc of the corner, ch3 (counts as 1dc), 1dc in the same place, 1 dc in every sc across to last sc, 2 dc in last sc (32 dc for every pattern repeat)
Row 2: Ch 3, [skip 1dc, 1dc in next dc, then go back and work 1dc in the previously skipped dc]. Repeat [] to last dc, 1dc in last dc. Turn.
Row 3: Ch1, 1sc in every st across to the end of the row.
Repeat  Rows 2 and 3.

ΗΜΕΡΑ 16
Σειρά 1(κατά μήκος της μιας πλευράς του τετραγώνου): ενώστε το νήμα στο μεσαίο άρ.γ. της γωνίας, 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ. στον ίδιο πόντο, 1 ποδ. σε κάθε πόντο μέχρι το τελευταίο άρ.γ., 2 ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά(32 ποδ. για κάθε επανάληψη)
Σειρά 2: 3γ.σ.α., [αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ., 1 ποδ. στο επομενο ποδ., κατόπιν επιστρέφετε και πλέκετε 1 ποδ. στον πόντο που αφήσατε άπλεκτο]. Επαναλάβετε έως το τελευταίο ποδ., 1 ποδ. στο τελευταίο ποδ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά
Σειρά 3: 1γ.σ.α., 1άρ.γ. σε κάθε πόντο έως το τέλος της σειράς.


Επαναλάβετε τις Σειρές 2 και 3.


DAY 15 GRANNY SQUARE DAY

Ch 4 and join to form a ring.
Round 1: Ch6 (counts as 1dc, ch3), [3dc into ring, ch3] x3 times, 2dc into ring, join with sl st into 3rd of ch-6.
Round 2: Sl st into next ch-3 space, ch3, (counts as 1dc),( 2dc,ch2, 3dc) into same space, [ 3dc, ch2, 3dc into next ch-3 space]x3 times, 1dc into each of the next 3dc, join with sl st into 3rd of ch-3.
Round 3: Sl st to any ch-2 space, [ch6, skip 4 dc, 1tr into next dc, ch6, sl st into next ch-2 space]x 4 times. Join with sl st into first ch.
Round 4: Ch1, 7sc into next ch-6 space, [(1hdc, ch2, 1hdc) into next tr to make corner, 7sc into next ch-6 space, 1sc into ch-2 space of Round 2] x4times, join with sl st into first sc.
Round 5: Ch2(counts as  1hdc), 1hdc into next sc,[(2dc, ch2, 2dc) into next ch-2 corner space, 1dc into next hdc, 1hdc into each of next 7sc] x3 times, (2dc, ch2, 2dc) into next ch-2 corner space, 1dc into next hdc. Join with sl st into 2nd of ch-2.
Round 6: Sl st to central dc along side of square, ch3 (counts as 1dc), [1dc into each of the next 7hdc, 1hdc into each of the next 3dc (2hdc, ch2, 2hdc) into next ch-2 corner space, 1hdc into each of the next 3dc, 1 dc into next dc] x4times. Join with sl st into 3rd of ch-3.
Round 7: Sl st to any stitch along one side of square, ch1, 1sc into same place, 1 sc into each hdc and dc of previous round, work 3sc into each ch-2 corner space. Join with sl st into 1st sc.
Round 8: Ch1, 1sc into same place, 1 sc into each sc of previous round, work 3sc into centre stitch of 3sc corner space. Join with sl st into 1st sc.

ΗΜΕΡΑ 15 –ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

4γ.σ.α., ενώστε με β.γ. σε κύκλο.
Γύρος 1: 6γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ., 3γ.σ.α.), [3ποδ. μέσα στον κύκλο, 3γ.σ.α.] x3 φορές, 2ποδ. μέσα στον κύκλο, ενώστε με β.γ. στο 3ο από τα 6γ.σ.α.
Γύρος 2: β.γ. στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α, 3γ.σ.α., (μετράνε σαν 1 ποδ.), (2 ποδ., 2γ.σ.α., 3 ποδ.) στο ίδιο διάστημα, [3ποδ., 2γ.σ.α., 3ποδ. στο επόμενο διάστημα από 3γ.σ.α.] x3 φορές, 1 ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3 ποδ., ενώστε με β.γ. στο 3ο από τα 3γ.σ.α.
Γύρος 3: Β.γ. στο  διάστημα από 2γ.σ.α. [ 6γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 4 ποδ., 1 διπλό ποδ. στο επόμενο ποδ, 6γ.σ.α., β.γ. στο επόμενο διάστημα από 2γ.σ.α.] x 4 φορές. Ενώστε με β.γ. στο 1ο γ.σ.α.
Γύρος 4: 1γ.σ.α., 7άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 6γ.σ.α.,[(1μισό ποδ., 2γ.σ.α, 1μισό ποδ.) στο επόμενο διπλό ποδ. για να σχηματιστεί γωνία, 7άρ.γ. . στο επόμενο διάστημα από 6γ.σ.α., 1άρ.γ.διάστημα από 2γ.σ.α. του 2ου Γύρου] x4φορές, ενώστε ,με β.γ. στο πρώτο άρ.γ.
Γύρος 5: 2γ.σ.α.(μετράνε σαν 1μισό ποδ.), 1μισό ποδ.στο επόμενο άρ.γ.,[(2ποδ., 2γ.σ.α., 2ποδ.)στο επόμενο γωνιακό διάστημα από 2γ.σ.α., 1ποδ. στο επόμενο μισό ποδ., 1μισό ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 7άρ.γ.] x 3 φορές, (2ποδ., 2γ.σ.α., 2ποδ.) στο επόμενο γωνιακό διάστημα από 2γ.σ.α., 1ποδ.στο επόμενο μισό ποδ. Ενώστε με β.γ. στο 2ο από τα 2 γ.σ.α.
Γύρος 6: πηγαίνετε με β.γ.  έως το κεντρικό ποδ. στη μια πλευρά του τετραγώνου, 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1ποδ.), [1ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 7μισά ποδ., 1μισό ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3ποδ. (2μισά ποδ., 2γ.σ.α., 2μισά ποδ.) στο επόμενο γωνιακό διάστημα από 2 γ.σ.α., 1 μισό ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3ποδ., 1 ποδ. στο επόμενο ποδ.] x4 φορές. Ενώστε με β.γ. στο  3ο από τα 3γ.σ.α.
Γύρος 7: πηγαίνετε με β.γ.  έως οποιοδήποτε πόντο στο πλάι του τετραγώνου,  1γ.σ.α.,  1άρ.γ.στο ίδιο σημείο, 1 άρ.γ. σε κάθε μισό ποδ. και ποδ. του προηγούμενου γύρου, θα πλέκετε 3άρ.γ. σε κάθε γωνιακό διάστημα από 2γ.σ.α. Ενώστε με β.γ. στο πρώτο άρ.γ.
Γύρος  8: 1γ.σ.α., 1άρ.γ.  στο ίδιο σημείο, 1 άρ.γ. σε κάθε άρ.γ. του προηγούμενου γύρου, θα πλέκετε 3άρ.γ. σε κάθε μεσαίο πόντο της γωνίας από 3 άρ.γ.. Ενώστε με β.γ. στο πρώτο άρ.γ.DAY 14
Row 1: Ch2, sc in 2nd chain from hook, [ch4, skip 3 dc, 4hdctog in next dc, ch4, skip 3dc, (sc, ch1, sc) in next dc]. Repeat [] across, ending with a sc in last dc. Turn.
Row 2: Ch3 (counts as 1 dc), 2dc in 1st sc, ch2, [sc in 4hdctog, ch2, 6dc in next ch-1 space, ch2]. Repeat [] across to last 4hdctog, sc in last 4hdctog, ch2, 3dc in last sc. Turn.
Row 3: Ch7 (counts as 1 dc and ch-4 space), [(sc, ch1, sc) in next sc, ch4, 4hdctog between 3rd and 4th dc, ch4]. Repeat [] across to last sc, (sc, ch1, sc) in last sc, ch4, dc in top of t-chain.
Row 4: Ch1, sc in dc, [ch2, 6dc in next ch-1 space, ch2, sc in 4hdctog]. Repeat [] across, sc in 3rd ch of t-chain. Turn.
Row 5: Ch1, sc in sc, [ch4, 4hdctog between 3rd and 4th dc, ch4, (sc, ch1, sc) in next sc]. Repeat [] across, sc I last sc. Turn.
Transition Row: Ch3 (counts as 1 dc), 3dc in 1st ch-4 space, [4 dc in every ch-4 space]. Repeat [] to last ch-4 space, 3 dc in last ch-4 space, 1 dc in top of sc. (32 dc for every pattern repeat). Fasten off. Tomorrow is Granny Square Day.

ΗΜΕΡΑ 14
Σειρά 1: 2γ.σ.α., 1 άρ.γ. στη 2η θηλιά από το βελονάκι, [4γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 3 ποδ, 4 μισά ποδ. μαζί στο επόμενο ποδ., αφήνετε άπλεκτα 3 ποδ, (1άρ.γ. 1 γ.σ.α., 1άρ.γ.) στο επόμενο ποδ. Επαναλάβετε [] τελειώνοντας με 1 άρ.γ. στο τελευταίο ποδ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), 2ποδ. στο 1ο άρ.γ., 2 γ.σ.α.,[1άρ.γ. στα 4 μισά ποδ. μαζί, 2 γ.σ.α., 6 ποδ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α., 2γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] μέχρι το τελευταίο 4μισά ποδ. μαζί, 1άρ.γ. στο τελευταίο 4μισά ποδ. μαζί, 2 γ.σ.α., 3 ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 7γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ. και διάστημα από 4 γ.σ.α.), [(1άρ.γ., 1γ.σ.α., 1άρ.γ.) στο επόμενο άρ.γ., 4γ.σ.α., 4μισά ποδ. μαζί ανάμεσα στο 3ο και 4ο ποδ., 4γ.σ.α.]. Επαναλάβετε μεταξύ [] μέχρι το τελευταίο άρ.γ., (1άρ.γ., 1γ.σ.α., 1άρ.γ.) στο τελευταίο άρ.γ., 4 γ.σ.α., 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο ποδ., [2γ.σ.α., 6 ποδ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α., 2γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο 4μισά ποδ. μαζί]. Επαναλάβετε [] τελειώνοντας με 1 άρ.γ. στο 3ο γ.σ.α. της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης  σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 5: 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στο άρ.γ.[4γ.σ.α., 4 μισά ποδ. μαζί ανάμεσα στο 3ο και 4ο ποδ., 4 γ.σ.α., (1άρ.γ., 1γ.σ.α., 1 άρ.γ.) στο επόμενο γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] τελειώνοντας με ένα άρ.γ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.

Μεταβατική σειρά: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 3ποδ. στο πρώτο διάστημα από 4γ.σ.α., [4ποδ. σε κάθε διάστημα από 4γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] έως το τελευταίο διάστημα από γ.σ.α., 3 ποδ. στο τελευταίο διάστημα από 4 γ.σ.α., 1 ποδ. στο άρ.γ.. (32 ποδ. για κάθε επανάληψη). Στερεώστε και κόψτε το νήμα σας. Αύριο πλέκουμε Τετραγωνάκι της Γιαγιάς.


DAY 13
Row 1: Ch2, 1 sc in 2nd chain from hook, ch2, skip next st, 1dc in next dc, [ch2, skip next stitch, 1sc in next dc, ch2, skip next stitch, 1 dc in next dc]. Repeat [] to end. Turn.
Row 2: Ch1 (DOES NOT count as stitch), 1sc in 1st dc, ch2, 1 dc in next sc, [ch2, 1 sc in next dc, ch2, 1 dc in next sc]. Repeat [] to end. Turn.
Repeat  Row 2.
Transition row:  Ch3 (counts as 1 dc, 2dc in every ch-2 space to the end of the row, 1 dc in t-chain.(32 dc for every pattern repeat.

ΗΜΕΡΑ 13
Σειρά 1: 2γ.σ.α., 1 άρ.γ. στη 2η θηλιά από το βελονάκι, 2γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο τον επόμενο πόντο, 1 ποδ. στο επόμενο ποδ., [2 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο τον επόμενο πόντο, 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ., 2γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο τον επόμενο πόντο, 1 ποδ. στο επόμενο ποδ.]. Επαναλάβετε []. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: (ΔΕΝ μετρά σαν πόντος) 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στο 1ο ποδ., 2γ.σ.α., 1 ποδ. στο επόμενο άρ.γ., [2γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ., 2γ.σ.α., 1ποδ. στο επόμενο άρ.γ.]. Επαναλάβετε [].Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Επαναλάβετε την σειρά 2.
Μεταβατική Σειρά: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), 2ποδ. σε κάθε διάστημα από 2γ.σ.α. μέχρι το τέλος της σειράς. 1ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. (32 ποδ. για κάθε επανάληψη)


DAY 12

Shell= sh:{(dc, ch1)x3 times, dc} in stitch indicated
V-stitch= v-st: (dc, ch1, dc) in stitch indicatedRow 1: Ch2, sc in 2nd chain from hook, [ch1, skip 3sts, sh in next st, ch1, skip 3sts, sc in next st]. Repeat [] to the end of the row. Turn.
Row 2: Ch3 (counts as a dc), dc in same sc, [ch2, (sc, ch1, sc) in centre of sh, ch2, v-st in next sc]. Repeat [] across to last sc, 2dc in last sc. Turn.
Row 3: Ch 3(counts as dc), (dc, ch1, dc) in 1st sc, ch1, [sc in next ch-1 space, ch1, sh in centre of v-st, ch1]. Repeat [] to last ch-1 space, sc in last ch-1 space, ch1, (dc, ch1, dc 2) in top of t-chain. Turn.
Row 4: Ch 1, 2 sc in 1st dc, [ch2, v-st in next sc, ch2, (sc, ch1, sc) in centre of sh.] Repeat [] across to last sh, ch 2, v-st in last sc, ch2, 2 sc in top of t-chain. Turn.

Transition Row: Ch3(counts as 1 dc), 2 dc in next ch-2 space, [1 dc in every ch-1 space,3dc in every ch-2 space] across to last ch-2 space, 2 dc in last 2 ch-2 space, 1 dc in top of t-ch.(32 dc for every pattern repeat)

ΗΜΕΡΑ 12

Αχιβάδα= Α: {(1ποδ., 1γ.σ.α.)x3 φορές, 1ποδ.} στον ίδιο πόντο
Βελονιά V = V: (1ποδ., 1γ.σ.α., 1ποδ.) στον ίδιο πόντο
Σειρά 1:2 γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο δεύτερο γ.σ.α. από το βελονάκι,[1γ.σ.α., αφήνετε άπλκτους 3 πόντους, Α στον επόμενο πόντο, 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτους 3 πόντους, 1 άρ.γ. στον επόμενο πόντο]. Επαναλάβετε ως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 3 γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), 1 ποδ. στο άρ.γ., [2γ.σ.α. , ( 1άρ.γ., 1 γ.σ.α., 1άρ.γ.) στο κέντρο της Α, 2 γ.σ.α., V στο επόμενο άρ.γ.]. Επαναλάβετε [] έως το τελευταίο άρ.γ., 2ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 3 γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), (1ποδ., 1γ.σ.α., 1ποδ.) στο πρώτο άρ.γ., 1 γ.σ.α., [1 άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α., 1 γ.σ.α. , Α στο κέντρο του V, 1 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] έως το τελευταίο διάστημα από 1 γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο τελευταίο διάστημα από 1 γ.σ.α., 1γ.σ.α., (1ποδ., 1γ.σ.α., 2 ποδ.) στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 1γ.σ.α., 2 άρ.γ. στο πρώτο ποδ., 2γ.σ.α. , V στο επόμενο άρ.γ.,  2γ.σ.α., (1άρ.γ., 1 γ.σ.α., 1άρ.γ.) στο κέντρο της Α]. Επαναλάβετε έως την τελευταία Α, 2 γ.σ.α., V στο τελευταίο άρ.γ., 2 γ.σ.α., 2 άρ.γ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.

Μεταβατική σειρά: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), 2 ποδ. στο επόμενο διάστημα από 2γ.σ.α.,[ 1 ποδ. σε κάθε διάστημα από 1 γ.σ.α., 3ποδ. σε κάθε διάστημα από 2 γ.σ.α.] έως το τελευταίο διάστημα από 2γ.σ.α., 2 ποδ. στο τελευταίο διάστημα από 2 γ.σ.α., 1 ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς (32 ποδ. για κάθε επανάληψη του σχεδίου).DAY 11

Row 1: Ch1, 1sc to 2nd ch from hook and to every stitch to the end. Turn. (32 for every pattern repeat)
Row 2: Ch7, skip first 2 stitches, 1sc into next stitch, [ch7, skip next 3 sts, 1sc into next stitch]. Repeat [] to last 2 sts, ch3, skip 1 stitch, 1dc in next stitch, skip t-chain. Turn.
Row 3: Ch1, 1sc in first stitch, [ch3, 1sc into next ch-7 arch]. Repeat [] to end. Turn.
Row 4: Ch1, 1sc in first stitch,[3sc into next ch-3 arch, 1sc into next sc]. Repeat [] to end, skip t-chain. Turn.
Repeat Rows 2,3 and 4.
Transition Row:  Ch3 (counts as 1 dc), 1dc in every stitch to the end of the row. (32 dc for every pattern repeat)

ΗΜΕΡΑ 11

Σειρά 1: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. στη 2η θηλιά από το βελονάκι και σε κάθε πόντο μέχρι το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 7γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτους 2 πόντους, 1 άρ.γ. στον επόμενο πόντο, [ 7γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτους τους επόμενους 3 πόντους, 1 άρ.γ. στον επόμενο πόντο]. Επαναλάβετε [] έως τους τελευταίους 2 πόντους, 3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 πόντο, 1 ποδ. στον επόμενο πόντο, αφήνετε άπλεκτη την αρχική αλυσίδα της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. στον πρώτο πόντο, [3γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο επόμενο τόξο από 7 γ.σ.α.] Επαναλάβετε ως το τέλος. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. στον πρώτο πόντο, [3άρ.γ. στο επόμενο τόξο από 3γ.σ.α., 1άρ.γ. στο επόμενο άρ.γ.]. Επαναλάβετε ως το τέλος, αφήνετε άπλεκτη την αρχική αλυσίδα της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Επαναλαμβάνετε τις Σειρές 2,3 και 4.
Μεταβατική Σειρά: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ. σε κάθε πόντο ως το τέλος της Σειράς. (32 ποδ. για κάθε επανάληψη) Day 10
Row 1: Ch2, 1sc into 2nd ch from hook,[work a Pyramid of (6ch, 1 sc into 3rd ch from hook, 1 dc into each of next 3ch), skip 3 dc, 1sc into next dc]. Repeat [] to end. Turn. (8 Pyramids for every pattern repeat)
Row 2: Ch6 (counts as 1 dtr and 1 ch), [1sc into ch at tip of next Pyramid, ch3]. Repeat [] ending with 1sc into ch at the tip of last Pyramid, ch1, 1dtr in last sc, skip t-ch. Turn.
Row 3: Ch10, skip 1 ch, 1sc into next sc, [work Pyramid, skip 3ch, 1 sc into next sc]. Repeat [], ending with ch5, skip 1 ch, 1dtr into top of t-ch. Turn.
Row 4: Ch1, 1sc into 1st stitch [ch3, 1sc into ch at the tip of the next Pyramid]. Repeat [], ending last repeat in centre of 10 t-ch. Turn.
Transition Row: Ch3 (counts as 1dc), 2 dc in next ch-3 space,[ 1 dc in top of sc,3dc in ch-3 space]. Repeat [], ending with 1 dc on last sc. (32 dc for every pattern repeat)

ΗΜΕΡΑ 10
Σειρά 1: 2 γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο 2ο γ.σ.α. από το βελονάκι, [πλέκετε 1 Πυραμίδα από (6γ.σ.α, 1άρ.γ. στο 3ο γ.σ.α. από το βελονάκι, 1 ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 3 γ.σ.α.), αφήνετε άπλεκτα 3 ποδ., 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ.]. Επαναλάβετε[] έως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.(8 Πυραμίδες σε κάθε επανάληψη)
Σειρά 2: 6γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 τριπλό ποδ. και 1 γ.σ.α.), [1 άρ.γ. στην κορφή της Πυραμίδας, 3 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] τελειώνοντας με 1 άρ. στην κορυφή της τελευταίας Πυραμίδας, 1 γ.σ.α., 1 τριπλό ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Αφήνετε άπλεκτη την αρχική αλυσίδα της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 10γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο επόμενο άρ.γ. [1 Πυραμίδα, αφήνετε άπλεκτα 3γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο επόμενο άρ.γ.]. Επαναλάβετε [], τελειώνοντας τη σειρά με 5γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 γ.σ.α., 1 τριπλό ποδ. στο επόμενο γ.σ.α. της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 1 γ.σ.α., 1άρ.γ. στον 1ο πόντο, [3γ.σ.α., 1 άρ.γ. στην κορυφή της επόμενης Πυραμίδας]. Επαναλάβετε [], τελειώνοντας την τελευταία επανάληψη στο κέντρο των 10γ.σ.α. της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Μεταβατική Σειρά: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), 2ποδ στο επόμενο διάστημα από 3γ.σ.α., [1ποδ. στο άρ.γ., 3 ποδ. σε κάθε διάστημα από 3γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] τελειώνοντας τη σειρά με 1 ποδ. στο τελευταίο άρ.γ.
DAY 9

Row 1: Ch4 (counts as 1 dc, ch1), skip first 2 sc, [1dc into next sc, ch1, skip next sc]. Repeat [] to last 2 sts, 1dc in last sc. Turn.
Row 2: Ch1, [1sc in dc, sc in ch-1 space]. Repeat [] to end. Turn.
Row 3: Ch4 (counts as 1 dc, ch1), skip first 2 sc, [1dc in next sc, 4hdc tog in next sc, 1dc in next sc, ch1, skip next sc]. Repeat [], ending with (1dc in next sc, 4hdc tog in next sc, 1dc in next sc) in last repeat. Turn.
Row 4: Ch1, 1sc to 2nd ch from hook and to every stitch to the end. (32 sc on every repeat).

ΗΜΕΡΑ 9
Σειρά 1: 4γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ. 1γ.σ.α.), αφήνετε άπλεκτα 2 άρ.γ., [1 ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ.], Επαναλάβετε [] έως τους τελευταίους 2 πόντους, 1ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 1γ.σ.α., [1 άρ.γ. στον πρώτο ποδ., 1άρ.γ. στο διάστημα από 1 γ.σ.α.,] Επαναλάβετε [] ως το τέλος. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 4γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ. 1γ.σ.α.), αφήνετε άπλεκτα 2 άρ.γ. [1 ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 4μισά ποδ. μαζί στο επόμενο άρ.γ.,1 ποδ., 1 γ.σ.α.,αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ.]. Επαναλάβετε [] ως το τέλος, τελειώνοντας στην τελευταία επανάληψη με (1 ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 4μισά ποδ. μαζί στο επόμενο άρ.γ.) .
Σειρά 4: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. στη 2η θηλιά από το βελονάκι και σε κάθε πόντο μέχρι το τέλος της σειράς. (32 άρριχτα για κάθε επανάληψη).

DAY 8 – Granny Square Day
Ch4 and join with sl st to form a ring  or start with an adjustable (magic) ring
Round 1: Ch1, 8sc into ring, join with sl st into first dc.
Round 2: 2ch (count as 1 hdc), 1 hdc on the same stitch [Ch6, 1 sc into 3rd chain from hook, 2 hdc  into next sc (petal made)] x 7 times, 6 ch,  1 sc into 3rd chain from hook, join with sl st into 2nd of ch2. (8 petals).
Round 3: Sl st to next petal tip, ch5(counts as 1dc, 2ch),1dc into same place(corner made) ch4, sc into tip of next petal, ch4,[(1dc, ch2, 1dc) into tip of next petal(corner made), ch4, sc into tip of next petal, ch4]x3 times, join with sl st into 3rd of ch5.
Round 4: sl st into next ch2 corner space, ch3 (counts as 1dc),(2dc, ch2, 3dc)into same ch2 space, 4dc into each of the next 2ch-4 spaces, [3dc, ch2 3dc)into next ch-2 corner space, 4dc into each of the next 2 ch-4 spaces]x3, join with sl st into 3rd of ch-3.
Round 5: Ch3 (counts as 1dc), 1 dc into each dc of the previous round, working (3dc, ch2, 3dc) into each ch-2 corner space, join with sl st into 3rd of ch-3.
Round 6: same as Round 5.
Round 7: Ch3 (counts as 1dc), 1 dc into each dc of the previous round, working  3dc 1ch 3 dc  into each ch-2 corner space, join with sl st into 3rd of ch-3 (32 dc on each side)

ΗΜΕΡΑ 8 – Τετραγωνάκι της Γιαγιάς
4γ.σ.α., ενώνετε με β.γ. για να δημιουργηθεί ένας κύκλος  ή ξεκινάτε με ένα μαγικό κύκλο.Γύρος 1: 1γ.σ.α., 8άρ.γ.. μέσα στον κύκλο, ενώνετε με β.γ. στο 1ο  γ.σ.α..
Γύρος 2: 2γ.σ.α (αντί για  1 μισ.ποδ), 1 μισ. ποδ.στο ίδιο σημείο,[ 6 γ.σ.α., 1 άριχτο στο 3ο γσα από το βελονάκι  , 2 μισά ποδαράκια στον επόμενο πόντο.(σχηματίζεται πέταλο), ]x 7φορές. 6 γσα, 1 άριχτο στο 3ο γσα από το βελονάκι. Ενώστε με β.γ. στο 2ο από τα 2 γ.σ.α. της αρχής (8 πέταλα)
Γύρος 3: Πηγαίνετε με β.γ. στην κορυφή του επόμενου πετάλου, 5γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ, 2γ.σ.α.), 1ποδ στο ίδιο σημείο (γωνία), 4γ.σ.α., 1 άρ. στην κορυφή του επόμενου πετάλου, 4γ.σ.α., [(1ποδ., 2γ.σ.α.,1ποδ.) στην κορυφή του επόμενου πετάλου, 4γ.σ.α 1 άρ.. στην άκρη του επόμενου πετάλου, 4γ.σ.α.] x3 φορές, ενώστε με β.γ. στο 3ο από τα 5γ.σ.α.
Γύρος 4: β.γ. στο επόμενο γωνιακό διάστημα από 2 γ.σ.α., 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), (2ποδ., 2γ.σ.α., 3ποδ.) στο ίδιο διάστημα από 2 γ.σ.α., 4ποδ. στο καθένα από τα επόμενα 2 διαστήματα από 4γ.σ.α., [3ποδ., 2γ.σ.α., 3ποδ.] στο επόμενο διάστημα από 4γ.σ.α., 4 ποδ. στο καθένα από τα επόμενα διαστήματα από 4γ.σ.α.]x3. Ενώστε με β.γ. στο 3ο από τα 3 γ.σ.α.
Γύρος 5: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ., 1ποδ. στο καθένα από τα ποδ. του προηγούμενου γύρου, πλέκοντας (3ποδ. 2γ.σ.α., 3ποδ.) στα γωνιακά διαστήματα από 2 γ.σ.α. Ενώστε με β.γ. στο 3ο από τα 3 γ.σ.α.
Γύρος 6: ίδιος με τον Γύρο 5.

Γύρος 7: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ., 1ποδ. στο καθένα από τα ποδ. του προηγούμενου γύρου, πλέκοντας 3 ποδ. 1 γσα 3 ποδ. στα γωνιακά διαστήματα από 2 γ.σ.α. Ενώστε με β.γ. στο 3ο από τα αρχικά 3 γ.σ.α. (32 ποδαράκια σε κάθε πλευρά)DAY 7
Row 1:Ch2, 1hdc in 2nd ch from hook, [ch3, skip 3dc, hdc in next dc].Repeat to end. Turn.
Row 2: Ch3 (counts as 1dc), [3dc in each ch-3 space, dc in next hdc]. Repeat [] to end. Turn.
Row 3: Ch2, 1hdc in first dc, [ch3, skip 3 dc, hdc2tog, inserting hook before and after next dc]. Repeat [] ending with 1 hdc in top of t-chain. Turn.
Repeat Rows 2 and 3 at least 2 times, ending with a Row 2. Fasten off. Tomorrow is another Granny Square Day.

ΗΜΕΡΑ 7
Σειρά 1: 2γ.σ.α., 1 μισό ποδ. στη 2η θηλιά από το βελονάκι [3γ.σ.α., αφήστε άπλεκτα 3ποδ., 1 μισό ποδ. στο επόμενο ποδ.] Επαναλάβετε [] ως το τέλος. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1 ποδ.), [3ποδ. στο επόμενο διάστημα από 3γ.σ.α., 1 ποδ. στο μισό ποδ.] Επαναλάβετε []. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 1γ.σ.α., 1 μισό ποδ. στο πρώτο ποδ., [3γ.σ.α., αφήστε άπλεκτα 3 ποδ., 2 μισά ποδ. μαζί, βουτώντας το βελονάκι πριν και μετά το επόμενο ποδ.] Επαναλάβετε [] τελειώνοντας με ένα μισό ποδ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Επαναλάβετε τις Σειρές 2 και 3 για τουλάχιστον 2 φορές, τελειώνοντας με μια Σειρά 2. Στερεώστε και κόψτε το νήμα σας. Αύριο είναι πάλι Ημέρα για Τετραγωνάκι της Γιαγιάς.DAY 6
Row 1: Ch2, sc in 2nd ch from hook, [ch3, 2hdctog in next dc, ch1, skip 2 dc, sc in next dc]. Repeat [] to end. Turn.
Row 2: Ch4, hdc2tog on 4th ch from hook, ch1,[(sc, ch3,2hdctog) in next ch-3 space, ch1]. Repeat [] to end of the row. Turn.
Repeat Row 2 for 4 times or more.
Transition row: Ch3(counts as 1dc), 3dc into next ch-3 space, [4dc into next ch-3 space]. Repeat [] to the end.(32dc for every pattern repeat)

ΗΜΕΡΑ 6
Σειρά 1: 2γ.σ.α., 1άρ.γ. στην 2η αλυσίδα από το βελονάκι, [3γ.σ.α., 2 μισά ποδαράκια μαζί στο επόμενο ποδ., 1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 2 ποδ., 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ.] Επαναλάβετε  []έωςτο τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 4γ.σ.α., πλέξτε μαζί 2 μισά ποδ. στο 4ο γαϊτανάκι από το βελονάκι,1 γ.σ.α., [(1άρ.γ., 3 γ.σ.α., 2μισά ποδ. μαζί) στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α., 1 γ.σ.α.] Επαναλάβετε [] ως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Επαναλάβετε τη Σειρά 2 για 4 ή περισσότερες φορές.
Μεταβατική Σειρά: 3γ.σ.α.(μετράνε σαν 1ποδ.), 3ποδ. στο επόμενο διάστημα από 3γ.σ.α., [4 ποδ. στο επόμενο διάστημα από 3γ.σ.α.]. Επαναλάβετε [] έως το τέλος της σειράς. (32ποδ. για κάθε επανάληψη του σχεδίου)

DAY 5
Row 1: Ch5, 3dc in 5th ch from hook, skip 3dc, 1sc in next dc, [ch3, 3dc in same st as last sc, skip 3dc, 1sc in next dc]. Repeat [], ending with 1 sc in top of t-chain. Turn. [8 clusters for every pattern repeat]
Row 2: Ch 4, 3dc in 4th ch from hook, skip (1sc, 3dc), 1sc in ch-3 space, [ch3, 3dc in the same ch space as last sc, skip (1sc, 3dc), 1sc in next ch-3 space]. Repeat [] last sc on top of t-chain. Turn.
Repeat   Row 2 till it measures 6cm/2,5” approximately.
Transition Row 1
Ch6, 1sc in ch-3 space, [ch3, 1sc in ch-3 space]. Repeat to the end of the row.
Transition Row 2
Ch3 (counts as 1dc),[3 dc in ch-3 space, 1 dc in sc] to the end of the row. (32 dc for every pattern repeat)

ΗΜΕΡΑ 5
Σειρά 1: 5γ.σ.α., 3 ποδ. στο 5ο  γ.σ.α. από το βελονάκι, αφήνετε άπλεκτα 3 ποδ. 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ., [3γ.σ.α., 3ποδ. στον ίδιο πόντο με το τελευταίο άρ.γ., αφήνετε άπλεκτα 3 ποδ., 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ.]. Επαναλάβετε [], τελειώνοντας με 1 άρ.γ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας από γ.σ.α. της προηγούμενης σειράς.. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά. [8 ομάδες από γ.σ.α. σε κάθε επανάληψη του σχεδίου]
Σειρά 2: 4γ.σ.α., 3ποδ. στο 4ο  γ.σ.α. από το βελονάκι, αφήνετε άπλεκτο (1 άρ.γ., 3ποδ.), 1 άρ.γ. στο διάστημα από 3 γ.σ.α., [3γ.σ.α., 3 ποδ. στο ίδιο διάστημα με το άρ.γ., αφήνετε άπλεκτα(1άρ.γ. 3ποδ), 1 άρ.γ. στο επόμενο διάτημα από 3 γ.σ.α.].  Επαναλάβετε μεταξύ [], πλέκοντας το τελευταίο άρ.γ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδα από γ.σ.α. της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Επαναλάβετε τη Σειρά 2 έως ότου η σημερινή πλέξη να έχει ύψος 6 εκ/2,5 περίπου.
Μεταβατική Σειρά 1
6γ.σ.α., 1άρ.γ.στο διάστημα από 3 γ.σ.α., [ 3γ.σ.α., 1άρ.γ. στο διάστημα από 3 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε έως το τέλος της σειράς.
Μεταβατική Σειρά 2
3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1ποδ.), [3 ποδ. στο διάστημα από 3γ.σ.α., 1 ποδ. στο άρ.γ.]έως το τέλος της σειράς. (32 ποδ. για κάθε επανάληψη του σχεδίου)DAY 4 - HMEΡΑ 4

DAY 4 – GRANNY SQUARE DAY


Round 1: 16 sc into an adjustable ring, join with sl st into first sc.(16sc)
Round 2: Ch6 (counts as 1dc, ch3), skip 2sc, [1dc into next sc, ch3, skip 1 ch] x 7 times, join with sl st into 3rd ch of ch6. (8 spaced dc)
Round 3: Ch1, [{1sc, 1hdc, 3dc, 1hdc, 1sc} into next ch3 space] x 8 times, join with sl st into first sc. (8 petals made)
Round 4: Ch1, 1sc into same place, ch6,[1 sc between next 2 sc,(in between the petals), ch6] x 7 times. Join with sl st into 1st sc. [8 spaces]
Round 5: Ch1, [(1sc, 1hdc, 5dc, 1hdc, 1sc) into next ch-6 space] x 8 times. Join with sl st into 1st sc.
Round 6: Sl st to 2nd dc of the petal, ch1, 1 sc into same place, ch6,  skip 2dc, 1sc into next dc, (ch6, 1sc into 2nd dc of the petal, ch6, skip 2 dc, 1 sc into next dc] x 7 times. Join with sl st into 1st sc.
Round 7: Sl st into next ch-4 space, ch3 (counts as1dc), (3dc, 4ch, 4dc) into same space, (corner made), *ch4, 1sc into next ch-6 space {ch4, 1sc into next ch6 space}x 2, ch4**, (4dc, ch4, 4dc)into next ch6 space(corner made)rep from* twice and from *to **once again, join with sl st into 3rd of ch 3.
Round 8: Ch3, (counts as 1dc), 1 dc into each of the next 3dc, *(3dc, ch2, 3dc) into next ch4 corner space, 1dc into each of the next 4dc, ch1, 2dc into next ch-4 space [ch1, 3dc into next ch-4 space] x2, ch1, 2dc into the next ch-4 space, ch1,**1dc into each of the next dc.. Repeat from * twice and from * to** once again. Join with sl st into 3rd of ch3. Fasten off.
You will crochet as many Squares as the pattern repeats of your choice and then join them together, using the method of your preference. Then you will join one part of the Square(s) row to the crocheted scarf or shawl you’ve made so far. You will crochet a Transition Row on the other (free) side of the Square(s) to get ready for tomorrow.
Transition row: join yarn to corner ch-2space and, starting there, work 1 dc on every dc and ch-1 sp across to the other corner ch-2 space and eventually to the end of the row. First and last dc are worked in the corner ch-2sp respectively.  (32 dc for every granny square).

ΗΜΕΡΑ 4 – ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

Γύρος 1: 1 Μαγική Θηλιά ή 5 γ.σ.α. κλεισμένα σε κύκλο, 16 άρ.γ. μέσα στη θηλιά ή στον κύκλο, ενώστε με β.γ. στο πρώτο άρ.γ.(16άρ.γ.)
Γύρος 2: 6γ.σ.α. (μετράνε σαν 1ποδ.,3γ.σ.α.), αφήνετε άπλεκτα 2άρ.γ., [1ποδ. στο επόμενο άρ.γ., 3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ.] x 7 φορές, ενώστε με β.γ.στο 3ο από τα 6γ.σ.α. (8 διαστήματα)
Γύρος 3: 1γ.σ.α., [1 άρ.γ., 1 μισό ποδ., 3ποδ., 1μισό ποδ., 1άρ.γ. στο διάστημα από 3γ.σ.α. ] x 8 φορές,  ενώστε με β.γ. στο πρώτο άρ.γ. (8 πέταλα)
Γύρος 4: 1γ.σ.α., 1άρ.γ. στο ίδιο σημείο, 6γ.σ.α.,[1 άρ.γ. ανάμεσα στα επόμενα 2 άρ.γ.,στο σημείο που ξεχωρίζουν τα πέταλα, 6γ.σ.α.] x 7 φορές. Ενώστε με β.γ. στο πρώτο άρ.γ.[8 διαστήματα]
Γύρος 5: 1γ.σ.α., [(1άρ.γ., 1μισό ποδ., 5ποδ., 1μισό ποδ., 1άρ.γ.) στο επόμενο διάστημα από 6 γ.σ.α.] x 8 φορές. Ενώστε με β.γ. στο πρώτο άρ.γ.
Γύρος 6: Πηγαίνετε με β.γ. μέχρι το 2ο ποδ. του πετάλου, 1γ.σ.α., 1 άρ.γ.στο ίδιο σημείο, 6γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 2ποδ., 1άρ.γ. στο επόμενο ποδ., (6γ.σ.α., 1άρ.γ. στο  2ο ποδ. του επόμενου πετάλου, 6γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 2 ποδ., 1 β.γ.στο επόμενο ποδ.] x 7 φορές. Ενώστε με β.γ. στο πρώτο άρ.γ.
Γύρος 7:Πηγαίνετε με β.γ. στο επόμενο διάστημα από 6γ.σ.α., 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1ποδ.), *(3ποδ., 4γ.σ.α., 4ποδ.) στο ίδιο διάστημα, (σχηματίζεται γωνία), 4γ.σ.α., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 6 γ.σ.α. {4 γ.σ.α., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 6 γ.σ.α.} x 2, 4γ.σ.α.**, (4ποδ., 4γ.σ.α., 4ποδ.) στο επόμενο διάστημα από 6 γ.σ.α. (σχηματίζεται γωνία). Επαναλάβετε από* δυο φορές και από *έως **άλλη μια φορά, ενώστε με β.γ. στο 3ο  από τα 3 γ.σ.α.
Γύρος 8: 3γ.σ.α., (μετράνε σαν 1ποδ.), 1 ποδ. στο κάθε ένα από τα επόμενα 3ποδ., *(3ποδ., 2γ.σ.α., 3ποδ.) στο γωνιακό διάστημα από 4γ.σ.α, 1ποδ. στο κάθε ένα από τα επόμενα διαστήματα από 4 ποδ.,( 1γ.σ.α., 2ποδ.στο επόμενο διάστημα από 4γ.σ.α, [1γ.σ.α., 3ποδ. στο επόμενο διάστημα από 6 γ.σ.α. }x2, 1γ.σ.α., 2ποδ. στο καθένα από τα επόμενα διαστήματα των 4 ποδ., 1 γ.σ.α. ** 1ποδ.σε κάθε ένα από τα επόμενα 4 ποδ. Επαναλάβετε από * δυο φορές και από * έως** για άλλη μια φορά. Ενώστε με β.γ. στο 3ο  από τα 3 γ.σ.α.
Στερεώστε και κόψτε το νήμα σας. Θα πλέξετε τόσα Τετράγωνα όσες και οι επαναλήψεις των πλέξεων των άλλων ημερών και θα τα ενώσετε μεταξύ τους με όποιο τρόπο προτιμάτε. Κατόπιν θα ενώσετε την μια πλευρά του Τετραγώνου με αυτό που πλέξατε μέχρι χτες και στην ελεύθερη πλευρά θα πλέξετε την Μεταβατική Σειρά.

Μεταβατική Σειρά: Ενώνετε το νήμα στο γωνιακό διάστημα από 2 γ.σ.α. και, ξεκινώντας από κει, θα πλέξετε 1 ποδ. σε κάθε ποδ. και διάστημα από 1γ.σ.α. κατά μήκος μέχρι το  το άλλο γωνιακό διάστημα από 2 γ.σ.α. και μέχρι τέλους της σειράς. Το πρώτο και το τελευταίο ποδ. πλέκονται στα αντίστοιχα γωνιακά διαστήματα από 2γ.σ.α.(=32 ποδ. για κάθε Τετράγωνο της Γιαγιάς).
DAY 3      
Row 1: Ch2, sc in 2nd dc, [ch1, skip 1 dc, sc in next dc]. Repeat [] across to end. Turn.
Row 2: Ch3 (counts as dc), dc in next ch-1 space, [ch1, 3dc-tog in next ch-1 space, ch1, dc in next ch-1 space]. Repeat [] across to end, dc in last sc. Turn.
Row 3: Ch1, sc in 1st dc, [ch1, skip next st, sc in next ch-1 space]. Repeat [] across, ch1, skip next st, sc in top of t-chain. Turn.
Row 4: Ch3 (counts as dc), 3dc-tog in next ch-1 space, [ch1, skip sc, dc in next ch-1 space, ch 1, skip sc, 3dc-tog in next ch-1 space].  Repeat [] across, dc in last sc. Turn.
Row 5: Ch2, sc in next ch-1 space, [ch1, skip next st, sc in next ch-1 space]. Repeat [] across, ch1, skip next st, sc in top of t-chain. Fasten off. Tomorrow is a Granny Square Day.

ΗΜΕΡΑ 3
Σειρά 1: 2γ.σ.α., άρ.γ. στο 2ο ποδ., [1 γ.σ.α.,αφήνετε άπλεκτο 1 ποδ, 1 άρ.γ.  στο επόμενο ποδ.] Επαναλάβετε μεταξύ [] έως το τέλος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 1 ποδ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α., [1 γ.σ.α., 3ποδ. μαζί στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α., 1γ.σ.α., 1ποδ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε μεταξύ [] έως το τέλος της σειράς, 1 ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 3: 1γ.σ.α.,1άρ.γ. στο 1ο ποδ., [1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο τον επόμενο πόντο, 1 άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε μεταξύ [] έως το τέλος της σειράς, 1γ.σ.α.,αφήνετε άπλεκτο τον επόμενο πόντο, 1άρ.γ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 3γ.σ.α. ( μετράνε σαν 1 ποδ.), 3ποδ.μαζί στο επόμενο διάστημα από  1 γ.σ.α., [1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 1ποδ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α., 1γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο 1 άρ.γ., 3ποδ.μαζί  στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α.].  Επαναλάβετε μεταξύ [] έως το τέλος της σειράς, 1 ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 5: 2γ.σ.α.,1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α., [1 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο τον επόμενο πόντο,1 άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 1 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε μεταξύ [] έως το τέλος της σειράς, 1γ.σ.α.,αφήνετε άπλεκτο τον επόμενο πόντο, 1άρ.γ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς.
Στερεώστε και κόψτε το νήμα σας. Αύριο θα πλέξουμε Τετραγωνάκι της Γιαγιάς.

Ημέρα 2η - Day 2DAY 2
Row 1: Ch 5, sc in 1st dc [ch 5, skip 4dc, sc in next dc, ch 3, skip 2dc, sc in next dc] repeat the [] to last 7 sts, ch 5, skip 4 dc, sc in next dc, ch 1, hdc in last dc. Turn.
Row 2: Ch 1, sc in 1st hdc, skip ch-1 space, [9dc in next ch-5 space, skip next sc, sc in next ch-3 space] repeat [] across. Turn.
Row 3: Ch 6 (counts as tr and ch2), skip 2dc, [{sl st, ch3, sl st} in next dc, sc In each of the next 3dc, {sl st, ch3, sl st} in next dc, ch 5, skip (next 2dc, sc, next 2dc)]. Repeat []across to last 7 dc, work {sl st, ch3, sl st} in next dc, sc in each of the next 3 dc, {sl st, ch3, sl st} in next dc, ch2, skip next 2dc, tr in last sc. Turn.
Row 4: Ch 1, sc in tr, [ch3, skip next sc, 2dc in next sc, ch3, skip next sc, sc in next ch-5 space, picot]. Repeat [] across to last ch-5 space, ch 3, skip next sc, 2 dc in next sc, ch3, sc in 4th ch of t-chain. Turn.
Row 5: [ch 5, skip sc, sc in next ch-3 space, ch3, skip next 2dc, sc in next ch-3 space]. Repeat [] across to last sc, ch2, dc in last sc. Turn.
Row 6: Ch3 (counts as dc), 4dc in ch-2 space, skip next sc, sc in next ch-3 space, [9 dc in next ch-5 space, skip next sc, sc in next ch-3 space]. Repeat [] across to last ch-5 space, skip sc, 5dc in last ch-5 space. Turn.
Row 7: Ch1, [sc in next 2 dc, {sl st,ch3,sl st} in next dc, ch 5, skip(next 2 dc, sc, next 2 dc),{sl st, ch3, sl st} in next dc, sc in next dc]. Repeat [] across to t-ch, sc in top of t-chain. Turn.
Row 8: Ch3 (counts as dc), dc in 1st sc, [ch3, skip next sc, sc in next ch-5 space, picot, ch3, skip next sc, 2 dc in next sc]. Repeat [] across. Turn.
Row 9: [Ch3, sc in next ch-3 space, ch5, sc in next ch-3 space]. Repeat [] across to t-chain, ch1, hdc in top of t-ch. Turn.
Transition row: ch3, 2dc in 1st ch-3 space, [5dc in ch-5 space, 3dc in ch-3 space] repeat [] across.

ΗΜΕΡΑ 2
Σειρά 1: 5γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο 1ο ποδ., [5γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτους 4 πόντους,1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ., 3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτους 2 πόντους, 1 άρ.γ. στο επόμενο ποδ.] επαναλάβετε [] έως τους τελευταίους 7 πόντους, 5 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτους 4 πόντους,1άρ.γ στον επόμενο πόντο, 1γ.σ.α., μισό ποδ.στον τελευταίο πόντο. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 2: 1γ.σ.α.,1άρ.γ. στο 1ο μισό ποδ., αφήνετε άπλεκτο το διάστημα από 1γ.σ.α.,[9ποδ.στο επόμενο διάστημα από 5 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 1άρ.γ. στο διάστημα από 3γ.σ.α.] επαναλάβετε [].Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά. Picot: ch3, sl st in 3rd ch. Πικό: 3γ.σ.α. , 1 β.γ. στην 3η αλυσίδα από το βελονάκι.

Σειρά 3: 6γ.σ.α. (μετράνε σαν διπλό ποδ. και 2 γ.σ.α.), αφήνετε άπλεκτα 2 ποδ., [{β.γ., 3γ.σ.α.,β.γ.} στο επόμενο ποδ., 1 άρ.γ.στο καθένα από τα επόμενα 3ποδ., {β.γ., 3γ.σ.α.,β.γ.} στο επόμενο ποδ., 5γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα (επόμενα 2ποδ., άρ.γ., επόμενα 2ποδ.)]. Επαναλάβετε []κατά μήκος έως τα τελευταία 7 ποδ., πλέκετε {β.γ., 3 γ.σ.α., β.γ.}στο επόμενο ποδ., 1άρ.γ.σε καθένα από τα επόμενα 3 ποδ., {β.γ., 3 γ.σ.α., β.γ.} στο επόμενο ποδ., αφήνετε άπλεκτα τα επόμενα 2ποδ,2γ.σ.α., 1 διπλό ποδ. στο τελευταίο άρ.γ.Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 4: 1γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο διπλό ποδ., [3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 2ποδ. στο επόμενο άρ.γ.,3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 5γ.σ.α., πικό]. Επαναλάβετε []κατά μήκος έως το τελευταίο διάστημα από 5 γ.σ.α., 3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 2 ποδ.στο επόμενο άρ.γ., 3γ.σ.α., β.γ. στο 4ο γ.σ.α της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 5: [ 5γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το άρ.γ., 1 άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α., 3 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα τα επόμενα 2ποδ., 1 άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε[] κατά μήκος έως το τελευταίο άρ.γ.,2γ.σ.α.,1ποδ. στο τελευταίο άρ.γ. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 6:3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 4ποδ. στο διάστημα από 2 γ.σ.α, αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α., [9 ποδ. στο επόμενο διάστημα από 5 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε[] κατά μήκος μέχρι το τελευταίο διάστημα από 5 γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 5 ποδ. στο τελευταίο διάστημα από 5 γ.σ.α. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 7: 1γ.σ.α, [1άρ.γ. στο καθένα από τα επόμενα 2 ποδ., {β.γ, 3γ.σ.α.,β. γ.} στο επόμενο ποδ., 5γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα( 2 ποδ., άρ.γ., 2 ποδ.),πλέκετε{β.γ., 3γ.σ.α.,β.γ.} στο επόμενο ποδ., άρ.γ. στο επόμενο ποδ]. Επαναλάβετε [] έως το τέλος της σειράς, 1άρ.γ. στην κορυφή της αρχικής αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 8: 3γ.σ.α. (μετράνε σαν 1 ποδ.), 1ποδ.στο 1ο άρ.γ., [3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 5 γ.σ.α., πικό, 3γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτο το επόμενο άρ.γ., 2 ποδ. στο επόμενο άρ.γ.]. Επαναλάβετε[] κατά μήκος της σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Σειρά 9: [3γ.σ.α., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α., 5 γ.σ.α., 1άρ.γ. στο επόμενο διάστημα από 3 γ.σ.α.]. Επαναλάβετε[] κατά μήκος έως την αρχική αλυσίδα της προηγούμενης σειράς, 1γ.σ.α., μισό ποδ. στην κορυφή της αλυσίδας της προηγούμενης σειράς. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά.
Μεταβατική σειρά: 3γ.σ.α., 2ποδ. στο 1ο διάστημα από 3 γ.σ.α., [5ποδ. στο διάστημα από 5 γ.σ.α., 3ποδ. στο διάστημα από 3γ.σ.α.] Επαναλάβετε μεταξύ []

Ημέρα 1ηDay 1

DAY 1 

Ch 34. 

Row 1: 1sc into 6th

(8 arches for every repeat of pattern). Turn. 

Row 2: *[ch5, 1sc into next 5ch space, so that an arch is formed]; repeat between [ ] to end. 

(8 arches for every pattern repeat). Turn. 

nd

 row until piece measures 6cm or 2 ¼ “ (approximately). 

Repeat 2

Transitional row (1): ch3, [1hdc into first 5ch space, (5hdc into each of the following 5ch 

spaces) x6 , 1 hdc on the next 5ch space].(32 hdc in every pattern repeat). Should you wish 

to crochet more repeats, please repeat between [ ] to the end of the row. 

(1) You will find this kind of row on certain days. This is the row where we must adjust 

the number of stitches so that we have the appropriate number for the pattern of 

the following day ΗΜΕΡΑ 1 

Ρίχνετε 34 γ.σ.α. 

Σειρά 1: 1 άρ.γ. στην 6η

στο επόμενο γ.σ.α]. Επαναλαμβάνετε μεταξύ [ ] έως το τέλος της σειράς. Έχετε 8 τόξα για 

κάθε επανάληψη του σχεδίου. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά. 

Σειρά 2: [5 γ.σ.α., 1 άρ.γ. στο τόξο που δημιουργήθηκε από τα 5 γ.σ.α. της προηγούμενης 

σειράς.] Επαναλαμβάνετε μεταξύ [ ] έως το τέλος της σειράς. Έχετε 8 τόξα για κάθε 

επανάληψη του σχεδίου. Γυρίστε το πλεκτό σας στην άλλη πλευρά. 

Επαναλαμβάνετε την 2η σειρά έως ότου το πλεκτό σας να έχει ύψος περίπου 6 εκατοστά ή 

2 ¼ “. 

Μεταβατική σειρά (1) 3γ.σ.α., [1 μισό ποδ. στο πρώτο τόξο που δημιουργήθηκε από τα 5 

γ.σ.α. της προηγούμενης σειράς, (5 μισά ποδ. σε καθένα από τα επόμενα τόξα από 5 γ.σ.α.) 

x6 φορές, 1 μισό ποδ. στο επόμενο τόξο]. (32 μισά ποδ. σε κάθε επανάληψη του σχεδίου). 

Εάν κάνετε περισσότερες επαναλήψεις, θα πλέξετε για κάθε επανάληψη, ό, τι βρίσκεται 

μεταξύ [ ]. 

(1) Κάποιες μέρες θα βρίσκουμε μια μεταβατική σειρά, που ουσιαστικά θα μας 

βοηθάει να προσαρμόζουμε των αριθμό των πόντων μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι 

για το σχέδιο της επόμενης ημέρας. 

 ch from hook, [ch5, skip 3ch, 1sc into next ch]; repeat between [ ] to end. 


 θηλιά από το βελονάκι, [5γ.σ.α., αφήνετε άπλεκτα 3γ.σ.α., 1 άρ.γ.

3 σχόλια:

 1. Thank you very much for sharing this lovely patterns.
  I wish you a merry Christmas and a happy Newyear!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Thank you so much for your kind words. Merry Christmas to you too!!!

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος4/10/14, 1:41 μ.μ.

  καλημέρα σας!σας παρακολουθώ αρκετό καιρό μέσω του ftiaxto καισήμερα μπήκα στο site σας.είδα αυτές τις οδηγίες ,αλλά κάπου(ήδη από την αρχή),κόλλησα.Λέτε την 1η μέρα 1 άρ.γ. στην 6η

  στο επόμενο γ.σ.α]. Επαναλαμβάνετε μεταξύ [ ] έως το τέλος της σειράς. Έχετε 8 τόξα για

  κάθε επανάληψη του σχεδίου..η αρχή της αγκύλης είναι πού?είναι 1 'αριχτο γαιτανάκι σε κάθε 6ο γαιτανάκι?και πως σχηματίζεται το τόξο?μου λείπει κάτι ή εγώ δεν το καταλαβαίνω(ούτε στο αγγλικό)ευχαριστώ για την επεξήγηση και το χρόνο σας.συγχαρητηρία για την πολύ καλή δουλειά σας.ελ αγρογ

  ΑπάντησηΔιαγραφή